Pantun Berkenalan

  1. Beli itik sambil makan kedondong

Kau yang cantik boleh kenalan dong

  1. Ikan itu amis belinya di Surabaya

Mbak yang manis siapa namanya

  1. Ada burung Blibis terbang di atas kepala

Aduh kamu yang manis jangan diam aja

  1. Jalan-jalan di pakis sambil liat andong

Mbak yang manis ternyata sombong